2017. január 30., hétfő

ÚTBAN A BARBÁRSÁG ÉS A KÁOSZ FELÉ

Merre tart a világ? Mi okozza mindazt a kaotikus eseménysort, aminek tanúi vagyunk? A fejlett országok, az USA és Nyugat-Európa polgárai miért radikalizálhatók? Hogyan nyerhet teret a populizmus azokban a társadalmakban, amelyek fennen hirdetik, hogy a „tudás társadalmát” építik?
Kezdjük a gondolkodást egy kicsit tágabb értelemben, tekintsünk kicsit vissza az időben, miként változott az amerikai és az európai társadalmak összetétele és úgynevezett „társadalmi tudata”.
Ha az európai társadalmak elmúlt két évszázados „fejlődését” tekintjük át, elég ellentmondásos képet kapunk.
Ebben az időszakban – mondjuk, az elmúlt másfél évszázadban – Európa és az USA igen intenzíven fejlődött mind tudományos-technikai értelemben, mind a társadalom szerkezetét illetően. Azt azonban meg kell említeni, hogy folytatódott (egészen a második világháború végéig) az a „gyakorlat", hogy a különböző államok, államszövetségek konfliktusaikat háborúkkal oldották fel. Nem kell különösebb részletességgel tárgyalni, hogy mit jelentett ez a Balkáni háborúktól az amerikai polgárháborún át az első és második világháborúkig a világnak.
A huszadik század közepétől azonban gyökeresen megváltozott a helyzet. Ehhez több tényező járult hozzá: a hidegháborúban kialakult erőegyensúly, a társadalmak háborúellenessége, a felgyorsuló gazdasági növekedés, a tudományos eredmények beépülése a termelésbe és a mindennapi életbe stb.
Az elmúlt 70 esztendő globális méretekben persze nem volt mentes a háborúktól, hiszen nem volt évtized, amikor ne lettek volna fegyveres harcok a világ különböző tájain, a Közel-Kelettől a Távol-Keletig, de a fejlett országok társadalmai csak közvetetten érezték ezek hátrányait és brutalitását. Persze ezekben a társadalmakban is jelentős erők mozdultak meg a háborúk (USA-ban a Vietnami, Európában pl. a Falklandi és a közel-keleti, délszláv háborúk) ellen.
Mindezek ellenére azt kell mondani, hogy a fejlett világ országainak társadalmai nem szembesültek háborús helyzettel. Felnőttek mára olyan generációk, amelyek csak a békés biztonságot ismerik, el sem tudják képzelni megszokott életük radikális változását.
Ehhez hozzájárult az, hogy az anyagi javakhoz való hozzájutás a termelési rendszerek hatékonyságának robbanásszerű növekedésével a korábbiaknál sokszorosan könnyebb lett.
A globalizált gazdaság kiteljesedésével a technológiai fejlődés magával hozta az addig „fejlődő országoknak” tartott társadalmak egy részének gyors felzárkózását, gazdagodását. (Lásd: BRIC-országok)
E fejlődés során azonban háttérbe szorult annak vizsgálata (ha nem is mindenütt), hogy miként változott meg a társadalmak rétegződése és összetétele az elmúlt fél évszázadban.
Korábban a társadalmat általában egy piramis mintájára modellezték, ahol a piramis csúcsán az uralkodó (uralkodó elit) állt, az alján pedig a legelesettebb, leginkább kizsákmányolt rétegek helyezkedtek el. De ezekben a „hagyományos társadalmakban" is volt valamiféle mozgás a rétegek között. (A népmese a legkisebb fiúról, aki furfangja, ereje (tudása) alapján elveheti a királylányt és a társadalmi ranglétrán felemelkedhet.)
A huszadik század harmadik harmadától azonban a társadalmi struktúra gyökeresen átalakult. A fejlődésnek köszönhetően hagyományos rétegek tűntek el, új rétegek keletkeztek. Megváltozott a demokratikus politikai berendezkedés következtében az elit is. Így az új szerkezet sokkal inkább hasonlít egy tojáshoz.
Az ábrával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy sajátos módon a gazdaság egyik legnagyobb fogyasztója pontosan az a szegény réteg, amiről nem gondolnánk, hogy képes fenntartani a gazdaság egészét pedig paradox módon így van. Az ezt a réteget jellemző egyén fogyasztása ugyan igen kicsi, de mivel a legnagyobb tömeget ők jelentik, így az alapvető fogyasztási cikkekből ők vásárolják a legtöbbet. Ez még akkor is igaz, ha a média által sugallt kép általában a nélkülözésről szól, és a mélyszegénység legsötétebb bugyrait mutatja.

Mint ahogy nem taglaljuk az elit luxus fogyasztását sem, mert ennek mértéke bár ez kiverheti egyeseknél a biztosítékot, ám ennek is vannak korlátai. Ilyen például az „ésszerűen elkölthető jövedelmek” kategóriája, amely kultúránként változik ugyan, de közös jellemzőjük, hogy nem teszik ki a megszerzett jövedelmek csak egy kisebb részét, általában 40 százalékot. (Egy példa: akinek nettó egymillió jövedelme van havonta, az sem költ százalékban számolva szignifikánsan többet a jövedelméből a megélhetésre és lakhatásra, mint az alacsonyabb jövedelműek. Ellenben minőségi élelmiszert fogyaszt!!! A fennmaradó jövedelmi hányad pedig – mint megtakarítás vagy befektetés – a bankokon és egyéb utakon (tőzsde stb.) visszakerül a gazdaság körforgásába (és újabb jövedelmet termel).
Ez az alapvetően megváltozott struktúra kisebb-nagyobb eltérésekkel jellemző a fejlett országokra és szinte az egész világra.
Ez azt is magával hozza az előbbieknél, hogy a legalacsonyabb rétegbe tartozó egyének előtt szinte teljesen bezáródik a „tudás” megszerzésének lehetősége. Így létrejön egy folyamatosan nyitott olló a közép- és felsőréteg és a leszakadottak között. Ez a kevéssé képzett réteg nem találja kiemelkedésének lehetőségeit, és alulképzettsége révén a populista propaganda áldozata.
Ám e helyzet fenntartásában érdekelt a mindenkori politikai elit, hiszen így biztosíthatja uralmát a többi társadalmi réteg felett.
Ez Trump, Orbán, Putyin, Kaczynski sikerének a titka, és ez magyarázza, hogy Franciaországban, Nagy Britanniában és Németországban is előretörnek a populista politikusok.
Paradigmaváltás kell. De nem olyan értelemben, mint ahogyan azt a Lámfalussy konferencián miniszterelnökünk elmondta. Az Ő paradigmaváltása egy retrográd, a múltba – a meg nem ismételhető gyakorlatba – révedő váltás víziója.
A paradigmaváltás azt jelenti, hogy a 21. század második évtizedének a végére bebizonyosodott, hogy a társadalmi, gazdasági és tudományos-technológiai változások teljesen új gondolkodást igényelnek. Olyan gondolkodást, amely újra értelmezi az ember, a társadalom működését az új környezetben, válaszokat képes adni a legégetőbb problémákra a környezeti problémáktól a túlnépesedésen át a gazdaság és az anyagi javak elosztásának kérdéseiig.
A modern filozófia ma még nem – vagy csak igen kis mértékben – foglalkozik ezzel, de ahogyan súlyosodnak ezek az ellentmondások úgy kell megszületnie az új paradigmának.
Ceterum censeo OV esse delendam!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése