2018. február 1., csütörtök

FOKOZOTT ELLENŐRZÉS — FÉL A HATALOM?

Február elsejével, egészen június végéig az országos rendőrfőkapitány fokozott ellenőrzést rendelt el az ország egész területére.
A rendőrség honlapján a lakonikus bejelentésen – tényközlésen – kívül semmi sem szerepel. A sajtóban – főleg az internetes médiumokban – ezt a rendőrségi forrás a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzésével, elletve megszakításával indokolta.
Na, itt is most álljunk meg egy pillanatra. A bűnügyi statisztikák és a közúti balesetek száma korántsem indokolja ezt a lépést.
Azt sem kötötték a szélesebb közvélemény orrára, hogy ez az intézkedés valójában nem új. 2015 ősze óta, félévente – mert csak ekkora intervallumra van jogosultsága a rendőrségnek – ezt az intézkedést folyamatosan megújítják.
Eredetileg a nagy létszámú menekültekkel kapcsolatos intézkedésekre hivatkozva vezették be ezt a rendszert. Azonban az elmúlt években felépült egy kis szakaszon a határkerítés, és a magyar közvélemény nem igazán találkozik menekültekkel (migránsokkal, ahogy a kormány három éve hivatkozik e „veszélyre”).
Van azonban e kérdésnek egy másik aspektusa: a hatalom félelme bármely ellene irányuló tiltakozástól.
Játszunk el a gondolattal: az idei választások szoros eredményt hoznak és bármely fél híveit tiltakozásul az utcára szólítja. Ebben az esetben a kormány semmit sem tehet, mert nincs kétharmada, nem vezetheti be a rendkívüli állapotot. Marad a rendőrség és a TEK, amely biztosíthatja a hatalom akaratát. Tehát a fenti intézkedés keretében feloszlathat spontán tüntetéseket arra hivatkozva, hogy az zavarja a közrendet.
Így tulajdonképpen a kormány – politikai nyomásra – befolyásolja a rendőrség munkáját, amelyet egyébként ez a szervezet csak az érvényes törvények alapján láthatja el.
Idézem a fenti linken található anyagot, amelynek szerzői: a mostani igazságügy miniszter Trócsányi László és Schanda Balázs 2014-ben vetették papírra az alábbi sorokat:
„b) Milyen tényállási előfeltételek esetén hirdethető ki? (a szükségállapot- a szerz.)
Az alaptörvény 48. cikk (1) bekezdésének b) pontjában a törvényes rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények (polgárháború), illetve az élet- és vagyonbiztonságot tömeges mértékben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett, súlyos, erőszakos cselekmények (lázongás) alapozzák meg a szükségállapot kihirdetését.
A polgárháborús fordulat közvetlenül kapcsolódik az Alaptörvény C) cikkelyéhez, amely a hatalommegosztás elve mellett tartalmazza a hatalom erőszakos megszerzésének vagy gyakorlásának tilalmát, illetve az ilyen kizárólagossági törekvésekkel szembeni törvényes fellépés kötelezettségét. E tevékenység célzatos: a hatalom kizárólagos megszerzésére irányul, megnyilvánulási módjában pedig fegyverhasználattal jár.
A második fordulat szerint kriminális cselekmények esetében az elhatárolás döntően mennyiségi jellegű: ha súlyosan erőszakos cselekmények mennyisége már a politikai mérlegelés szempontjából a toleranciaszintet meghaladja, felmerülhet a szükségállapot kihirdetése. Ez utóbi esetben ugyanis nem szükséges a tevékenység államhatalom gyakorlásával összefüggő célja: az egyének sérelme is elérheti a szükséges nagyságrendet."
Mindebből látható, hogy a fokozott rendőri ellenőrzés kiterjed majd minden olyan cselekményre (tüntetés, tiltakozás, egyéb civil megmozdulás), amely "politikai mérlegelés szempontjából a toleranciaszintet meghaladja".
Forrás: Internet - Népszava .hu
Vagyis nem arról van szó csak, hogy a polgári tiltakozásnak vannak jól bevált formái, amelyeket a hatalom köteles eltűrni, hanem ezt egy homályos és törvényileg meghatározhatatlan kategóriába helyezi át a hatalom.
Mert az sehol sincs meghatározva, hogy mekkora ez a toleranciaszint, és főleg kinek a toleranciaszintjéről van szó!
Tehát kedves Feleim, ez az intézkedés előjátéka lehet annak, hogy a hatalom még akár erőszakos eszközöktől sem riad vissza, hogy megőrizze mostani státuszát.
Nem szeretnék előre rosszat feltételezni. De azt már látjuk napjaink valóságában, hogy a mostani kormányzat mindent megtesz - saját szájaíze szerinti törvénykezés, közhatalmi ágak befolyásolása, gazdasági nyomásgyakorlás stb. -, hogy biztosítsa a 2018-as választások megnyerését.
Figyeljünk oda! Lesz ennek még folytatása!
Ceterum censeo OV esse delendam!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése