2015. április 22., szerda

MI LESZ VELED EMBERKE?

Forrás: Internet
A hazai közélet egyre abszurdabb történései lassan kezdik felőrölni a toleranciát. A korai Kádár-korra hajazó kormányzati döntések csak az idősebb generációban verik ki a biztosítékot, a rendszerváltás után született nemzedék (immár negyedszázados születésnapját ünnepeli, aki 1990-ben jött a világra) és az azt megelőző tíz év szülöttei nem ismerik fel a lopakodó (soft) diktatúra veszélyeit.
El lehet persze vitatkozni azon, hogy ez most diktatúra-e vagy valami más – önkényuralom, esetleg tekintélyuralmi rendszer, inkább valami más jelzős szerkezet –, de a lényeg nem ezen van.
A lényeg a magyar társadalom viselkedése. Az egyszerű emberek – választópolgárok sokasága – reakciója mindarra, amit a hatalom művel. Ezek a válaszok pedig halkak, vagy egyáltalán nincsenek is.
Hankiss, valamikor még a hetvenes években megjelent Diagnózisokban, nagyon szépen leírta a késő Kádár-rendszer társadalmi valóságát, és abban az egyén jelentőségét. Ha az egyén alapvető szocializációja az alárendelt lét – drasztikusabb fogalmazással: szolgalélek, alávetett tudat –, akkor az önálló gondolkodásnak, a felelősségvállalásnak és az egyéni (egyben közösségi) kezeményezésnek és érdekérvényesítésnek nincs valós lehetősége.
Hiszen ez a fajta lét arra szoktatja az átlagembert, hogy maradjon meg a saját kis terében (egyén, család, saját egzisztenciális problémák) és azt ne kösse össze az ország helyzetével, a hatalom milyenségével.
Ha olyan gonddal szembesül, amely meghaladja egyéni lehetőségeit, akkor jajveszékelve fordul az „államhoz”, hogy az segítsen és oldja meg azokat. Az állam (a politikai hatalom) természetesen – hiszen ez az érdeke – rájátszik erre az attitűdre. Mint jóságos igazságosztó lép fel, felmentve az alattvalót a gondolkodás és a cselekvés kényszere alól.
Forrás: Internet
Egyszerű ez, mint a faék!
A polgár – de ki is beszél kis hazánkban polgárról, amikor ez az emberfajta történelmünkben mindig is kisebbségben volt, gondolkodásmódja nem terjedt el a társadalom mélyrétegeiben, nem vált a mindennapok rutinjává –, már akit a hatalom annak nevez, habzsolja a kész propaganda paneleket, belenyugszik abba, hogy folyamatosan fosszák meg az önálló gondolkodás lehetőségeitől. Az oktatási rendszerekben az elmúlt negyedszázad alatt végbement dúlás, az utóbbi öt év ezt is felülmúló bűnei az egész társadalomra (paradox módon magára a politikára is) ütnek vissza hosszú távon.
Az alapfokú oktatás mérhetetlen lebutítása, a modern pedagógiai eljárások és módszerek szisztematikus kiszorítása azt eredményezi, hogy már a közép- és felsőoktatásba belépők is hiátusokkal rendelkeznek.
Forrás: Internet
A társadalom fokozatosan butul el. Látható, hogy ez a politika és hatalom érdeke, hiszen az alul tájékozott, a napi kérdésekben eligazodni képtelen (tudáshiánnyal küzdő) embereket sokkal könnyebb manipulálni, mint azokat, akik képesek önálló véleményt megfogalmazni egyes dolgokról.
Ezért is tapasztalható, hogy a „nagy dolgok” iránt közönyösek az emberek. Azt még felfogják, hogy bizonyos döntésekbe egész egyszerűen nincs beleszólásuk (ezt meg is erősíti a helyi hatalom), a nagy összefüggésekről sem alakítanak ki véleményt, mert ehhez hiányzik a tudás. 
A tömegkommunikációban megjelenő „beszélő fejek” olyan nyelven és szavakkal beszélnek, amelyet meg sem értenek! Így aztán nem is veszik maguknak a fáradságot, hogy saját maguknak értelmezzék azt.
A legegyszerűbb üzenetet értik meg: ez jó, ez nem! Részben ez a szélsőségesek titka. Nem bonyolítják a dolgokat, egyszerű, érthető magyarázatot adnak a problémákra. Ezt pedig a nagy többség elfogadja még akkor is, ha a magyarázatok velejéig romlottak és hazugak. A egyszerű emberek többsége nincs abban a helyzetben, hogy tudatilag felmérje a propaganda álságosságát.
Nem gondolkodik, hanem hisz! Hisznek, abban amit valakik mondanak, mert olyan szimpatikusnak tűnnek. És főleg nem engem hibáztatnak a sok rosszért, ami ért! Nem kell cselekednem, nem kell gondolkodnom, csak elfogadni a hatalom kínálatát.
Mondom: egyszerű ez, mint a faék! Csak az a baj, hogy a faékkel maximum a tüzelőt lehet hasítani, vagy kitámasztani az ajtót, hogy be ne csapja a huzat, ám országot gyarapítani vele a XXI. században igen bajos!

Ceterum censeo OV esse delendum!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése