2014. augusztus 15., péntek

A BALOLDAL LEHETŐSÉGEI – PARADIGMAVÁLTÁS 2.

POLITIKAI KRÍZIS A VILÁGBAN
Forrás: Internet - parkocka.hu
Mindezek a változások természetesen a társadalmakat nem hagyták intaktan. Azt lehet megfigyelni az elmúlt 50 esztendőben, hogy a politikusok folyamatosan igyekeztek válaszokat találni az egyre gyakrabban jelentkező kihívásokra, de valódi, hosszan tartó és érvényes feleletek elmaradtak. Ennek oka – az eddig használt kifejezésekkel élve – mind a jobboldal, mind a baloldal szempontjából az volt, hogy nem voltak képesek kilépni az évszázadok óta meghatározott gondolkodási, filozófiai kereteikből.
Tizenhetedik-tizenkilencedik századi fogalmakkal próbálták megmagyarázni a 21. század kihívásait. Ez magától értetődően nem sikerült.
Számos filozófus megfogalmazta sommásan, hogy a „nagy narratíváknak vége”. Azaz: sem a konzervatív, sem a liberális, sem a szocialista filozófia nem igazán alkalmas arra, hogy leírja a világ jelen állapotát, arra meg végképpen alkalmatlanok, hogy válaszokat, kiutakat jelöljenek meg.
Forrás: Internet
De hát akkor mi lehet a kiút?
Egy új baloldali politikai gondolkodás bevezetése, amely képes rendezni a mai társadalmi struktúráknak megfelelő viszonyokat, és felmutat egy alternatívát, amelyben a társadalom képes leküzdeni a problémákat.
Mely alapokról beszélünk?
  • A társadalmak számára szükséges anyagi javak előállítása és elosztása.
  • A globalizált világban egy globális rendszer felállítása, amely az előbbieket szolgálja.
  • Egy olyan gazdasági filozófia kidolgozása, amely figyelembe veszi a Föld nevű bolygó eltartó képességét. A fenntartható fejlődés lehetőségeit.
A megoldás kulcsa: kidolgozni egy olyan, az egész világ (a különböző kultúrköröknek is elfogadható) számára érvényes filozófiát, amely képes választ adni az összetett és bonyolult kérdésekre.
  1. Számba venni mindazokat a globális – minden társadalmat, értékrendjétől függetlenül érintő – tényeket, amelyek befolyásolják a társadalmak jövőjét.
-          a források korlátozott volta, energia, édesvíz, rendelkezésre álló termőterület és annak kapacitása, a föld eltartó képessége;
-          a túlnépesedés megakadályozása,
-          az elöregedő társadalmakban a szolidaritás kiterjesztése;
-          az aktív munkaerő hatékony kihasználása;
-          az elosztási viszonyok gyökeres átalakítása.
  1. Kidolgozni annak rendszerét, hogy a mostani fogyasztási spirált valamilyen módon meg lehessen fékezni: ehhez a társadalmak értékrendjét átalakítani, az oktatási és nevelési rendszereket sokkal ökologikusabb gondolkodásra késztetővé alakítani. (A neveléssel módosítani a mostani fogyasztói társadalom értékrendjét.)
  2. Előnyben részesíteni minden olyan fejlesztést, technológiát, amely a források megkímélését szolgálják, és folytonosan megújuló forrásokat használnak fel. Az sokat emlegetett K+F-ben sokkal nagyobb fontosságot biztosítani a megújuló forrásokat használó technológiáknak!
  3. A társadalmakban (a fejlett országokban elsősorban) olyan új társadalmi közmegegyezést létrehozni, amelyben az új termelési és elosztási viszonyok nem gátolják a tőke hatékonyságát, a termelőeszközök fejlesztését, de korlátozzák annak piaci szerepét. Az elosztásban pedig figyelembe veszi, hogy az egyre hatékonyabb technológiai fejlődés egyre kevesebb munkaerőt igényel, így egyre több egyén kerül ki a javak előállításával kapcsolatos tevékenységből és válik „eltartottá”. Az így „feleslegessé váló” egyéneknek kidolgozni olyan, társadalmilag is fontosnak tartható tevékenységet, amely hasznos a társadalom kisebb-nagyobb közösségeinek és megakadályozza a „feleslegessé válás” érzését.
  4. Nagyobb figyelmet fordítani a következő évek (évtizedek, évezred) szellemi eredményeire. Az oktatás és képzés, a fejlesztések és a kutatások egy célt szolgáljanak: az emberiség életlehetőségeinek fenntartását.
  5. Mindezek mellett megőrizni a különböző kultúrák értékeit, úgy hogy a világ kulturális sokszínűsége ne sérüljön, és a társadalmak képesek legyenek megőrizni saját identitásukat (nyelv, hagyományok, vallás).
Tudom, hogy ez a kis alapvetés első olvasatra (hallásra) naivnak és utópisztikusnak tűnik! A régi mondás szerint az ördög a részletekben rejlik, de a következő generációk érdekében meg kell tennünk az első lépéseket, mert már sok területen ma is késő!
Ceterum censeo OV esse delendum!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése